Den old-græske skalaopfattelse

Oversigt | Næste

 

Tetrachorder

Grækerne tænkte sig skalaen som bestående af to gange 4 strenge på hver en kvarts afstand. Afstanden fra den ydderste streng til starten på næste streng var en ren kvint. Det vil sige at afstanden mellem de to tetrachorder var altid en heltone 9/8. Svarende til forskellen på en ren kvart og en ren kvint.


Streng/Tone navn afstand Tetrachord    
Nete Fast tone

Tetrachord dizeugmenôn

4/3 (kvart)

3/2
kvint
 
  Variabel afstand
Paranete Variabel tone
  Variabel afstand
Trité Variabel tone
  Variabel afstand
Paramese Fast tone
  Fast Heltone afstand

9/8

3/2
kvint
Mese Fast tone

Tetrachord mesôn

4/3 (kvart)

 

 
  Variabel afstand
Lichanos Variabel tone
  Variabel afstand
Parahypate Variabel tone
  Variabel afstand
Hypate Fast tone

Starte fra oven

De græske akkorder starter fra oven. (Hvis du tænker på en harpe i dag så vil man typiske starte akkorden fra oven.) De græske strenge instrumenter lignede meget dagens harpe i opbygning med åbne strenge uden gripebrædt. Dette giver en helt anden toneforståelse.

Den vigtigeste græske skala var den Doriske skala. Den antikke doriske skala ligner faktiskt Dur skalaen, hvis man altså tager Dur-skalaen på hovedet.

 

 

Tonenavn Antik Dorisk skala Diatonisk efter Erastocenes
Nete  
  Heltone
9/8
Paranete  
  Heltone
9/8
Trité  
  Halvtone
256/243
Paramese  
  Heltone
9/8
Mese  
  Heltone
9/8
Lichanos  
  Heltnone
9/8
Parahypate  
  Halvtone
256/243
Hypate  

 

 

Dur skalaen på hovedet
Moderne Durskala
C
C
Heltone
Halvtone
D
H
Heltone
Heltone
E
A
Halvtone
Heltone
F
G
Heltone
Heltone
G
F
Heltone
Halvtone
A
E
Heltone
Heltone
H
D
Halvtone
Heltone
C
C

 

 

 

Det store perfekte system

Når grækerne i antikken skulle bevæge sig ud over oktaven, lagde man et tetrachord til for oven og for neden dog uden at tilføje en heltone imellem. Det vil sige at man fik ikke helt 2 oktaver ud af det. Længst i bunden plejede man dog at tilføje en extra tone: Proslambanomenos

Tonenavn              
Nete Hyperbolaion         Hypo doriisk    
             
Paranete hyperbolaion           Hypo lydisk
           
Trité hyperbolaion   Frygisk      
         
Nete diezeugmenon Dorisk      
       
Paranete diezeugmenon     Hypo frygisk
     
Trité diezeugmenon Lydisk  
   
Paramese diezeugmenon Mixo lydisk
 
Mese meson
   
Lichanos meson  
     
Parahypate meson    
       
Hypate meson      
         
Lichanos hypaton        
           
Parahypate hypaton          
             
Hypate hypaton            
               
Proslambanomenos  
         

 

 

 

Køn og tonarter

Grækerne delte tonarterne i navne og køn. Der var tre køn: Enharmonisk, Chromatisk (farvet) og Diatoniskt.

Den harmoniske startede ofte med 1½ tone-spring (nogen gange en ren terts) efterfulgt af 2 kvart-toner. Den Diatoniske skala svarede mest til den vi bruger i dag. Lige bortset fra at man spillede den oppefra og ned.

 

 

 
   
top