Ptolemaios Skalaer

Oversigt | Næste

Claudius Ptolæmaios var romers skatsborger der talte græsk. Han levede i Alexandria (nuværende Egypten) fra år 90 til år 160. Han var en stor astronom, geograf. Han brugte en monokord (et instrument med kun en streng, til at undersøge forskellige skalaer, og fordi hans værker er bevarede ved vi noget om antikkens musik opfattelse.

Her på siden kan du høre nogle af de skalaer han skrev ned.Man indelte skalaerne i køn, og tonarter. Tonarterne har samme navne som man bruger i dag, men på grund af misforståelser i middelalderen dække navnene i dag over nogle andre skalaer end dengang.

Det var almindeligt dengang at astronomer beskæftigede sig med musik idet man mente at planeternes bevægelser havde noget med musik at gøre. Denne opfattelse kan man stadig møde i dagens Grækenland.

Diatonisk | Kromatisk | Enharmonisk

Dorisk | Frygisk | Lydisk | Mixolydisk | Hypolydisk | Hypodorisk

.

Nedestående tabeller er taget fra Barker, A. (Ed.). Greek Musical Writings, Vol. 2: Harmonic and Acoustic Theory. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1990.

Klik på overskriften for den enkelte skala, og du vil høre skalaen. Skalaen spilles nedadgående ligesom den ville være blevet spillet i det antikke Grækenland.

De antikke grækere fokuserede på Epimoriske talforhold når man målte strenglængde af intervallerne. Med epimoriske menes strenglænde forhold svarende til n/(n+1) (målt i frekvens forhold bliver ligningen (n+1)/n ).
F.eks. de rene intervaller for oktav 1/2 , Kvint 2/3, Kvart 3/4, Stor terts 4/5, Lille terts 5/6. Når man laver en skala (eller 2 tetrachord) på denne måde) er det ikke alle intervaller, der kan være epimoriske, typisk vil den sidste tone ikke være det. (For grækerne dden nederste tone, mens for Latinsk tradition den øverste tone i skalaen) Brøkerne for Intervallerne herunder er vendt, sådan at de beskriver frekvens forhold og ikke strenglænde forhold. idet (strenglænde længde) = 1/Frekvens

 

 

Køn (Genus)

(Baseret på den antikke Doriske skala)

Diatonisk Skala

Streng

Tone navn

Archytas
Diatonisk

Erstothenes
Diatonisk

Didymus
Diatonisk

Ptolemaios
Blød diatonisk
Ptolemaios
Tonisk diatonisk
Ptolemaios
Ditonisk diatonisk
Ptolemaios
Spændt diatonisk
Ptolemaios
Jævn diatonisk
Aristoxenius Blød Diatonisk Aristoxenius Spændt diatnoisk
Nete dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
8/7
9/8
9/8
10/9
10/9
7/6
17/15
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
9/8
10/9
10/9
8/7
9/8
9/8
11/10
38/35
19/17
Trité dizeugmenôn
 
28/27
256/243
16/15
21/20
28/27
256/243
16/15
12/11
20/19
20/19
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
9/8
9/8
9/8
8/7
9/8
9/8
10/9
10/9
7/6
17/15
Lichanos mesôn
 
8/7
9/8
10/9
10/9
8/7
9/8
9/8
11/10
38/35
19/17
Parahypate mesôn
 
28/27
256/243
16/15
21/20
28/27
256/243
16/15
12/11
20/19
20/19
Hypate mesôn
   

Top

Kromatisk

Streng

Tone navn

Archytas
Kromatisk

Erstothenes
Kromatisk

Didymus
Kromatisk

Ptolemaios
Blød Kromatisk
Ptolemaios
Spændt Kromatisk
Aristoxenius
Kromatisk
Nete dizeugmenôn            
 
32/27
6/5
6/5
6/5
7/6
22/30
Paranete dizeugmenôn
 
243/224
25/24
25/24
15/14
12/11
4/30
Trité dizeugmenôn
 
28/27
16/15
16/15
28/27
22/21
4/30
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
32/27
6/5
6/5
6/5
7/6
22/30
Lichanos mesôn
 
243/224
25/24
25/24
15/14
12/11
4/30
Parahypate mesôn
 
28/27
16/15
16/15
28/27
22/21
4/30
Hypate mesôn

Top

 

Enharmonisk

Streng

Tone navn

Archytas
Enharmonisk

Erstothenes
Enharmonisk

Didymus
Enharmonisk

Ptolemaios
Enharmonisk
Aristoxenius
Enharmonisk
Nete dizeugmenôn
 
5/4
19/15
5/4
5/4
24/30
Paranete dizeugmenôn
 
36/35
39/38
31/30
24/23
3/30
Trité dizeugmenôn
 
28/27
40/39
32/31
46/45
3/30
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
5/4
19/15
5/4
5/4
24/30
Lichanos mesôn
 
36/35
39/38
31/30
24/23
3/30
Parahypate mesôn
 
28/27
40/39
32/31
46/45
3/30
Hypate mesôn

Top

Tonearter (Tonoi)

Dorisk

Streng

Tone navn

Tonic Diatonic
Tense Chromatic

Tonic Diatonic
Soft Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Ditonic Diatnoic
Tonic Diatonic

Tense Diatonic
Tonic Diatonic

Nete dizeugmenôn
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Ditonisk Diatonisk
Spændt Diatonisk
 
9/8
9/8
9/8
10/9
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Trité dizeugmenôn
 
28/27
28/27
28/27
16/15
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
Spændt Kromatisk
Blød Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
 
8/7
9/8
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
10/9
8/7
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn
 
21/20
28/27
28/27
28/27
28/27
Hypate mesôn
Top

Frygisk

 

Streng

Tone navn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Trite Hyperbolaion
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Nete dizeugmenôn
Spændt Kromatisk
Blød Kromatisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
8/7
9/8
Trité dizeugmenôn
 
28/27
28/27
28/27
256/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Ditonisk Diatonisk
Spændt Diatonisk
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn          
Top

Lydisk

Læg mærke til at den antikke Lydiske svarer til vores modernede Dur med hensyn til hvor halvtonetrinene er placerede.

Streng

Tone navn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Trité dizeugmenôn          
 
28/27
28/27
28/27
256/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Hypate mesôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Lichanos hypaton
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Parahypate hypaton          

Top

 

Mixolydisk

Streng

Tone navn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Hypate mesôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Lichanos hypaton
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Parahypate hypaton
 
28/27
28/27
28/27
256/243
16/15
Hypate hypaton          

Top

Hypolydisk

Streng

Tone navn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Trite Hyperbolaion
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Nete dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Trité dizeugmenôn
 
28/27
28/27
28/27
256/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
7/6
8/7
8/7
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn          

Top

Hypodorisk

Streng

Tone navn

Tonic Diatonic
Tense Chromatic

Tonic Diatonic
Soft Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Ditonic Diatnoic
Tonic Diatonic

Tense Diatonic
Tonic Diatonic

 
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Nete Hyperbolaion
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Trite Hyperbolaion
 
22/21
22/21
20/21
28/27
28/27
Nete dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Trité dizeugmenôn
 
28/27
28/27
28/27
253/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn          

Hypofrygisk

Streng

Tone navn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Nete Hyperbolaion          
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Trite Hyperbolaion
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Nete dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Trité dizeugmenôn
 
8/7
28/27
28/27
256/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn          
           
           
           
           
           
           

Top

Oversættelsestabel mellem kirketonearter og de antikke tonearter

 

 

 

top