Kirketonarterne

Oversigt | Næste

 

Kirketonarterne har navne efter græske folkeslag. Navnene på skalaerne fandtes i antikken, men det er nogle andre skalaer der bruges i dag. Forvekslingen skyldes bl.a. at grækerne regnede deres toner fra oven, medens vores skala starter fra den laveste tone.

Hvis tager dur skalaen og starter på andet trin får man en mollaktig skala som vi kalder dorisk mol.

Navn Startrin i Durskalaen Startone i C-dur Kommentar
Dur
1
C
Som kirketoneart hedder Dur skalaen: Ionisk
Dorisk
2.
D
Mol-agtig, 6. trin forhøjet, bruges meget i Jazz musik
Frygisk
3
E
Mol-agtig sænket 2. trin
Lydisk
4
F
Dur-agtig forhøjet 4. trin

Mixolydisk

5
G
Dur-agtig, mangler ledetonen, bruges meget i Jazz musik
Mol
6
A
Som kirketonart kaldet Æolisk
Lokrisk
7
H
Dette er en kunstig toneart, opfundet i vores århundrede

Hvis du vil høre de forskellige kirketonearter og se hvordan man spiller dem på violin, så gå til violin finger tabellen og vælg avanceret og vælg derefter Dorisk, Frygisk, Lydisk eller Mixolydisk i Dur/mol menuen.

top