Anden stemmer

Oversigt| Næste |

At lave anden stemmer

Der er to måder at lave andenstemmer på. Det ene er at man bare bliver ved at spille sammen med en melodi til det lyder godt. Det er selvfølgelig det bedste, men det kræver en del øvelse. Den anden metode går ud på at tænke på hvilke harmonier der er i melodien, og så lave en stemme herefter. Jeg har herunder prøvet at opstille nogle regler som man kan følge ved stemmespil. Mens regel 1) ikke bør fraviges, så er de andre regler kun vejledende.

Der er en regel der overgår alle andre regler.

 1. Det skal lyde godt

De andre regler.

 • Undgå at bruge kvint og oktav afstand (Parallelle kvinter bruges efter sigende på Island, men ikke andre steder. Det kan være flot at spille oktavstemme, men så skal du spille melodien som oktav. En anden stemme er noget andet)
 • Undgå brug af dissonerende afstande, hvis du kan
  • lille sekund (halvtone meget dissonerende)
  • stor sekund (kan bruges i overgange, men pas på)
  • tritonus (tonene mellem kvart og kvint, også kaldet "djævelens interval")
  • Lille septim (denne kan godt bruges i nogle tilfælde
  • Stor septim (stærkt dissonerende)
 • Tilbage har vi nu
  • stor terts
  • lille terts
  • kvart
  • lille sekst
  • stor sekst

   

Ofte vil det være sådan at man lægger stemmen enten en terts under melodien, eller en sekst under. Kvarten bruges stort set kun når melodien lander på grundtonen i akkorden.. I øvrigt er det godt at kende den underliggende akkords toner, de kan man som regel lave den anden stemme fra.

Om at spille flere anden stemmer

Det er ikke altid at to anden-stemmer passer sammen. Derfor skal man sørge for at man samordner sine anden-stemmer når man er flere der spiller. Hvis du spiller bunkespil, prøv at se på de andres fingre, og find ud af om nogen spiller andenstemmer, prøv at ramme deres andenstemme. Du kan også (hvis melodien holder sig over G-et på D-strengen) spille en oktav under. At spille oktav stemmen kaldes at spille "Grovt och grant" på svensk (oversat: Groft og flot)

Om at improvisere

Det er tilladt at improvisere i en anden stemme, og spille den forskelligt fra gang til gang. Det kan dog betyde nogle komplikationer, hvis der er flere, der spiller andenstemmer.
 

 

 
   
   

 

top