Jazz harmonik teori

Oversigt| Næste | Om at spille jazz

Jazz er rytmisk musik

Jazz er først og fremmest rytmisk musik. Det er derfor forkert at studere jazz udelukkende fra et harmonisk grundlag. Den rigtige tilgang til jazz er at lytte og at spille. Ligesom man ikke kan lære folkemusik efter noder, er det vanskeligt at tænke sig at man kan lære jazz udfra et musikteoretisk grundlag.

 

Jazzens udvikling

Ligesom den klassiske musik startede med pentaton musik, der blev til 3-klangs harmonier i middelalderen, der blev til 4-klangs harmonik i 1700-tallet, der gik videre og blev til 5-klangs harmonik på 18-tallet, for at ende i 12-tone harmonik i 1900-tallet, så har jazzen oplevet en lignende udvikling over det århundrede den har eksisteret. Hvor den tidlige blues musik bevæger sig i pentaton, og går over at blive baseret på 3-klange, er 20-ernes new Orleans musik baseret på 4-klange, medens Be-bop musikken begynder at komme ind på 5-klange, for at ende i modernismens 12-tonemusik og modale

Blues musikken

Jazzen startede med naturfolks pentatone skalaer, krydret med "blå toner" dvs. toner der ikke rigtig fandtes i vores skala. Der ligger blå toner mellem den lille og den store terts, der ligger blå toner ved tritonus akkorden (altså mellem kvart og kvint)

Akkordskemaet kører over 12 takter, over dette skema. (Her noteret i F-dur)

F Bb F F7
Bb Bb F F
C C F C7

Der findes mange variationer af Blues, og akkord skemaet kan varieres på mange måder. Nedstående eksempel som er Charlie Parkers "Blues for Alice" er langt væk fra originalen, alligevel er det helt tydeligt hvor det kommer fra. Det øverste eksempel er den originale Blues fra starten af århundredet Det nederste er en Bebop fra halvtredsserne. Der er kommet et par overgangs akkorder til men det basale mønster er der stadig.

Fmaj7
Em7b5  A7b9
dm7  G7
cm7 F7
Bb7
Bbm7  Eb7
am7 D7
abm7 Db7
gm7 
C7
F Dm7
Gm7 C7

Bluesen er unversel indenfor både jazz og rock, der er utroligt mang rock numre der er skrevet over Blues skemaet, og der er mange jazz numre der ligeledes er skrevet over blues temaet. Hvis du vil "jamme" jazz, så skal du kunne blues rundgangen på din rygrad.

Blues skalaen

Det er almindeligt at man spiller mol terts i en blues selv om bluesen går i dur. En sikker vinder når man improviserer er at spille blues skalaen, der består af grundtonen, stor sekund, lille terts, kvart, tritonus, kvint og lille septim.

en blues skala i C-dur vil være C, Eb, F, F#,G, Bb, C.

Men man kan også bruge andre skalaer når man spiller blues.

 

 

 
   
   

 

top