Den harmoniska skalan

Översikt | Nästa

Den diatoniska (harmoniska) skalan

 

Om du sätter fingern på halva strängen får du ett oktav

Sätter du fingeren på 1/3 af strängen (så att det är 2/3 dele tillbaka) får du en ren kvint

Sätter du fingern på 1/4 af stremgen (så att detr är 3/4 tillbaka) får man en ren kvart

Sätter du fingern på 1/5 af strängen (så att det är 4/5 tillbaka) får en ren stor ters.

Sätter du fingern på 1/6 af strängen (så att det är 5/6 tillbaka) får en ren lille ters.

Anledningen till att ovenstående intervaller låter brat, är att när man spelar dem tillsammans med grundtonen, så möts övertonerna, och tycker det männskliga örat om.

Om man tar strengen och stemmer efter grundtonen, 1/5, 1/3 og 1/2 af strängen. får man en treklang

Hvis vi tager grundtonen plus 1/6, 1/3 og 1/2 får vi en moll treklang.

Om man tar och gör treklanger på detta sätt från kvarten och från kvinten, så får man bildat 7 toner i en skala. Se tabellen.

 

Interval navn Prim Stor Sekund Stor ters Kvart Kvint Stor Sext Stor Septim (ledeton) Oktav
Ton steg 1 2 3 4 5 6 7 8
Udledes af Grund-tonen Kvint + kvint stor ters kvart kvint stor ters + kvarten stor ters +kvinten kvartens kvint
Fingerns position Hela strängen 1/9 1/5 1/4 1/3 2/5 7/15 1/2
Resterende streng 1 8/9 4/5 3/4 2/3 3/5 8/15 1/2
Frekvens forhold 1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 1/2

Frekvens
Forhold til næte tone

9/8 10/9 16/15 9/8 10/9 9/8 16/15 -
Tone i A-dur
440 495 550 586.666 660 733.33 825 880

För musen över frekvenstalen och du kan höra tonerna. Med lidt øvelse kan du lave intervaller etc. Læg mærke til att dette är rene toner, ikke de sedvanlige tempererede toner.

 

 

Det didymiska kommat

Stämm din fiol helt rent. Spela första fingern på A-strängen (H) tillasammans med D-strängen. Se till att det låter rent. Så spelar du samma tone tillsammans med E-strängen. Du måte flytta fingern 4 millimeter längre upp för att få det att låta rent.

Det beror på, att när du intonerar tillsammans med D-strängen, gär du en naturligt ren sext. När du spelar med E-strängen, gör du en ren kvart.

 

För att gå från D-strängen til E-strängen multiplicerar vi frekvensen med 9/4 For att gå härifrån ned til tonen H skall vi dividere med 4/3. For att gå fra D til H direkt skall vi multiplicera frekvensen med 3/5.

Sätter vi de to frekvenser i förhållande till varandra får man (9/4)/(4/3) * 3/5 eller (9*3*3)/(4*4*5)

Dvs. frekvensen är 81/80 högre. Skillnaden i stränglängd är 80/81. En fiol sträng är 33 cm. Följaktligen skall man flytta fingern 4 mm eller 1/8 tonsteg.

Det didymiska kommat är uppkallat efter Didimos som lade grunden för den diatoniska skalan århundradet före år 0. (Skillnaden på Didymos skala och får harmoniska skalla kan skyllas att man i det gamla grekland alltid räknade skallan uppifrån och går neråt, imedans vi startar våran skala nerifrån.

 

.

 


 

 

top