Den Pytagoreiska skalan

Översikt | Nästa

Den Pythagoræiske skalan framkommer genom att stapla kvinter.

Genom hela medeltiden fasthöll man den pytagoreiska metoden att stemma på. D.v.s. man renstämde kvinterna. Det var Pytagoras som hade kommit på principen med att kvinten och kvarten var grundelementet i en skala. Han hade också sagt att man nog inte skulle gå längre en 3 kvinter åt vart sit håll från grundtonen.

Man multiplicerar hela tiden med 3/2, motsvarande att man går en kvint upp. Om resultatet blir större än 2 delas med 2.

Undantaget är kvarten som man tar 4/3 förhållandet.

Det är inte möjligt att få ekvationen att gå upp (man kan inte få en 2-potens att gå upp i en 3-potens. Man kommer aldrig att få en ren oktav. Skllnaden på et Hiss och et C är 531441/524288 eller 1,013643265. Det kallas det pytagoreiska kommat.

 

Hör svävetonen (pytagoreiska kommta)

 

 

Ton
Frekvens talförhållande
Rel. Frekvens
F
4/3
1,333333333
C
1/1
1
G
3/2
1,5
D
9/8
1,125
A
27/16
1,6875
E
81/64
1,265625
H
243/128
1,8984375
F#
729/512
1,423828125
Db
2187/2048
1,067871094
Ab
6561/4096
1,601806641
Eb
19683/32768
1,20135498
Bb
59049/65536
0,901016235
top