Vad är musik og harmoni

Översikt | Nästa

 

Tryck og Frekvens

Ljud upstår oftast vid att någonting vibrarerar. Til exempel fiollådan vibrerar som följd av at strängen vibrerar. Vibrationerna överförs til luften som små tryckändringar. Det finns undantag, ljud kan upstå utav luftvirvlar, til exempel i en flöjt. Tryckändringarna är mycket smp. Ljudtrykc kan mätas i Pascal (Pa) som är Newton/kvadratmeter. Det svagaste ljudet vi kan hära är 20 miljontedels Pa (=0 dB) Et vanligt ljudtryck i ett spelmannslag är ca 1 Pa eller 96 dB. Atomosfärstrycket är 101.000 Pa. Det vill säga att man kan höra ljudtryksändringar ner til et 100 biljontedels atmosfär.

Ljudet utbreder sig som vågor i luften med en konstant hastighet på ca. 330 m/s (lite avhängigt av temperaturen)

Ljudsvängningar mäts i Herts (hz) som är svängingar per sekund. Barn kan höra från 16 Hz upp till ca. 20.000 Hz. När man blir äldre förlorar vi förmågan att höra höga frekvenser. Hur mycket man förlorar avhänger bl.a. hur mycket buller man har blitt utsatt för i livet. Violinister är utsatta under det att våra öron är väldigt nära fiolen, där ljudtrycket lokalt kan vara mycket starkt. Andra instrument låter högre men ljudet är på större avstånd.

 

 

 

 

 

 

top