Introduktion

Kom i gang | Søge efter filer | Strofer | Gem strofer | Gentagelser / Spill hele mappen | LavLister | Optagelse af prik i noden

FHPlayer.htm bruger Windows Media Player, du skal atså have Windows Media player installeret for at kunne bruge den.

Hvorfor lave en Player når der er 1000 gratis playere lige til at downloade (Winamp, Quicktime, Windows Media Player for at bare nævne et par stykker)

Begrundelsen er at FHPlayer er for musikere der vil lære musik fra mp3 filer, og har brug for at kunne

Før du går igang er du nødt til at gennemsøge din hard disk for musik filer. Det kan være en fordel at søge i nogle begrænsede mapper.

Du kan søge efter bestæmte typer af filer, og du kan gemme de forskellige søgninger.

Når søgningen er færdig vælge en melodi kan du trykke på S på dit tastatur og meldien spiller.

Når du trykker på gem instillinger vil du gemme alle indstillinger, og du vil næste gang du starter FHPlayer starte med den valgte melodi og de instillinger du havde den gang du trykte på gem.

Melodierne er opdelt i repertoire lister og i Filer. Filerne stammer fra din hard disk. Du kan gemme flere repertoire lister i en fil. Du kan gemme flere fil lister. Fil listerne bliver gemt i forskellige filer.

Når du trykker på gem, vil dine insdstillinger gemmes. (Hvilken fil du trykkede på sidst etc.)

 

Gem

 

 

For at komme igang

Det kræves som sagt at

Kopier FHPlayer ind i en ny mappe på din Hard Disk. Hver gang du kører programmet vil der komme en advarsel op om at programmet indeholder skripts, som kan være potentielt farlige. Du skal godkende at skriptet kan køre ved klikke i den gule linie i toppen af Internet Exploreren og klikke på OK i din browser der kommer op.

Første gang du kører programmet vil der dannes nogle filer der bruges til at gemme dine indstillinger.

For at lave disse filer skal programmet have adgang til at skrive på din hard disk. Du bliver nødt til at godkende sikkerheds advarselen før dette kan ske.

Søge efter filer

Programmet vil under opstarten prøve at finder bl.a. alle musikfiler på dit C:\Drev Der kan godt gå op til 20 minutter mens dette sker. Din Computer bliver meget langsom mens hard disken bliver gennemsøgt for musik filer. Hvis du på forhånd ved at du kun vil bruge en del af dine musik filer kan du lede et begrænset område af hardisk. Så går søgningen meget hurtigere

Tryk på            Indstillinger   indsilling og derefter på

find en fil i den mappe du vil starte. Tryk derefter. (Det er lige meget hvilken fil du åbner, men der skal være en fil i mappen) Programmet vil skrive mappens navn i tekstboxen nedenunder. Alle undermapper vil blive gennemsøgt.

Gennemsøg

 

                          knappen. Du kan alternativt i skrive i tekst feltet hvor din søgning skal starte, hvis du ikke vil søge på hel hard disken.

 

Du kan søge på flere drev ved at liste drevene med komma f.eks. C:\Dokumenter, E:\Dokumenter\Mig\Min Musik

Hvis du har meget musik liggende flere forskellige steder på din computer, kan det være praktiskt at gemme flere forskellige søgninger.

Skriv et navn til din søgning, og du vil kunne vælge den på listen. Den søgning du har valgt som lige før du trykte på Gem instillinger, vil blive den valgte næste gang.

 

 

Gem søgning som

 

 

Spille sammen med Playeren

Melodierne spiller når du klikker på dem. Klik på Start for at starte forfra.

|=>
  ||

 

Knappen Play/Pause går mellem spil og pause. Ved at holde musen hen over knapperne kan man se hvilket keyboard knap, der svarer til.

Med knapperne

 <<
 >>

 

Kan du skifte melodier. Hvis du dobbeltklikker på knappen kan du skifte mappe (eller liste, hvis du har valgt lister)

Du kan også skifte melodier i listerne

Der er altså

Softwaret er dessuden lavet sådan at når man vælger et nyt nummer så starter det med at spille.

 

 

Strofer

Når man lærer at spille musik er det nemmest at lære små stykker ad gangen. Med FHPlayer kan du udvælge den del af musikken du vil spille og spille den i en uendelig lykke.

A
B

 

 

Tryk på A (enten på keyboard eller på knappen) for at starte strofen. Du kan også klikke i spille bjælken (Når du klikker i bjælken vil det punkt, (A eller B) der er nærmest hvor du klikkede flytte sig, det er muligt at du må klikke flere gange i bjælken, for at komme det rigtige sted hen.

Tryk på B for at ende den strofen.

Playeren spiller strofen for evigt. For at komme ud af strofen. tryk på knappen

B=>

 

 

Du kan nu sætte nyt A/B interval.

Du kan checke din indstilling af A og B interfal med knapperne

A=>
=> B

 

 

Læg mærke til at med midifiler kan man kun justere i hele sekunder FHPlayeren er lavet sådan at den går tilbage lidt før den tid, der er skrevet ned, og så slukker den for lyden indtil den kommer til det søgte tidspunkt. For mp3-filer er der inget problem.

 

Du kan bruge finstillings slideren til at justere A og B punkterne. Det sidst valgte punkt bliver fin justeret. Hvis du vil vælge B-punktet, kan du klikke ned i text feltet hvor tallet for B-står (til højre for B-knappen)i sekunder.

Fininstilling

 

Når du trykker på

A=>
=> B

knapperne væger du samtidigt hvilken side du skal regulere med fininstillingen. (Du kan se på fininstillings bjælken hvilket punkt du regulerer.

 

 

Hvis du vil A/B settingen trykker du på

|<A-B>|

 

-knappen. Du kan nu spille hele melodien uden afbrydelser.

Gem A/B

 

Ved at trykke på knappen Gem A/B kan du gemme dine strofer. Stroferne bliver gemt på hard disken (hvis du kører herfra) sådan at du kan bruge dem igen når du kommer tilbage til den samme melodi. De gemte strofer vil komme op i tabellen.

 

med "Gentag" feltet kan du vælge om du vil gentage hele melodien, når du er færdig, eller om du vil spille videre på næste melodi. (Se herunder)

Gentag

 

 

 

Hastigheds ændring

Med

Hastighed

 

Hastigheds skyderen kan du spille melodierne langsommere.

Når du holder musen over den sorte skyder vil den ændre sig til et kryds, hvis du klikker her vil hastigheden sættes til normalhastigheden 1.

 

 

Afspilningen i langsommere tempo foregår uden at tonehøjden ændres.

 

 

 

Gentagelse / Spil hele mapper / alle melodier

Hvis du har valgt

Gentag

 

Vil melodien gentages det antal gange der er specificeret i instillinger ->Flere indstillinger

Hvis du slår denne funktion fra, vil næste melodi i mappen spilles når melodien er færdig.

i instillinger ->Flere indstillinger kan du vælge hvordan

Når "Gentag" ikke er valgt:
Spil i rækkefølge (Start forfra i mappen)
Spil i rækkefølge (Start med næste mappe) Spil baglæns
Spil i vilkårligt indenfor valgt mappe
Spil vilkårligt på hele hard disken

 

 

 

 

 

Vil sidst spillet melodi, og en del andre indstillinger gemmes på hard disken. Første gang du trykker vil du blive spurgt et sikkerheds spørgsmål. (Det er jo ikke normalt at en hjemmeside skriver på din hard disk - men tænk på at dette er et program som kører i din browser.

Der vil også blive gemt på hard disk når du slår 'instilling' fra.

Instilling

 

Lav dine egne lister

Lav Lister

 

Da det er en god ting at øve på de samme melodier igen og igen, kan du nemt lave en liste af favoritter på tværs af flere mapper.

 

Nyligt Spillede Melodier

Ny Liste Navn
Lav Ny liste
Gem Repertoire Lister
Tilføj Spillede melodier

 

Fjern
Op
Ned

Lister

Melodier i valgt liste
Tilføj Hel Mappe
Ryd nyligt spillede
Fjern liste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at trykke på Gem Repertoire Lister når du er færdig.

 

 

 

 

Du kan enten hælde hele mapper ned i dine lister (den mappe du har valgt bliver indvalgt hvis du trykker på

Tilføj Hel Mappe

 

En anden metode er at vælge de melodier du vil lave liste af i række følge. Bagefter hælder de melodier du har valgt ind i listen.

Tilføj Spillede melodier

 

Når du først har lavet listen kan du rykke rundt på den. Du kan fjerne valgte melodi fra listen eller du kan fjerne flere melodier på en gang.

Valget af flere melodier er lidt trikky. Fra positionen vælges hver anden gang til positionen vælges hver anden gang, hvis du er "kommet i modfase" skal du klikke to gange på den samme melodi.

Lister

 

 

Ved at trykke på knappen "Lister" vil du spille dine valgte lister. Husk at gemme listerne som du har lavet.

 

Knappen vis node virker p.t. ikke.

 

Ved at trykke på

Open i nyt vindue

 

 

Kan du åbne FHPlayer i et nyt vindue. (Dette virker kun hvis du har sat din browser sådan at den tillader pop-ups.

Med Min Format knappen kan du åbne det mindste mulige vindue (100X250 pixels) med kun de mest nødvendige knapper. Det kan være godt, hvis du gerne vil kunne bruge playeren samtidigt som du læser f.eks. noder på computeren.

 

 

 

 

Optagelse af "Prik i noder"

Med FH playeren er det muligt at lægge en lille prik ind i noden som følger melodien på det rigtige tidspunkt.

Prikken "optages" med musen mens melodien spiller. Det anbefales at sætte hastigheden på langsom mens du optager og prikken vil afspilles på det rigtige tidspunkt når du spiller hurtigere.

For at optage priken skal du under "indsltillinger" slå "Optag prik" til.

Du kan enten klikke med musen, der hvor du vil have prikken. Det anbefales dog at bruge musen i den ene hånd og bare flytte den det rigtige sted hen mens du markerer takten på keybordet. Brug bogstavet "N" for at markere stedet hvor prikken (eller snarere firkanten) skal stå. Brugen af keyboard i stedet for mus er mere ergonomisk, og det er nemmere at holde takten, ved at trumme på keyboardet. Du behøver kun at optage den første gennemspilning plus et slag (der hvor man starter forfra) Hvis musikken ellers spiller de andre gennemsplininger i tempo vil softwaret regne ud hvor prikken skal flyttes hen baseret på den første "indspilning"

Du gemmer din indspilning ved at skrive W på tastaturet. Hvis du vil starte din indspilning forfra skal du enten genopfriske hele siden, eller også trykke på knappen Q. Hvis du ikke trykker på Q vil din indspilning stadig ligge i "bufferen".

Hvis du af en eller anden grund (f.eks fordi du er på Internet) ikke kan gemme din indspilning vil der komme en text box op. Ved at kopiere indholdet af textboxen i en .js fil, give filen det foreslåede navn, og lægge den det foreslåede sted. (Du må godt sende filen til mig så lægger jeg den op på Internettet).

Husk at slå "Indstillinger" over på "Prik i node" når du vil vise noden.

Du kan nøjes med at "indspille" 1. vers. Hvis du slår 2. vers til vil prikken vises i de følgende vers. Dette kræver at du laver 1. slag i andet vers.

Nøjagtigheden er afhængig af

  1. Hvor nøjaktigt du rammer det første slag
  2. Hvor nøjaktigt du rammer det første slag i 2. vers (og herefter skal du stoppe)
  3. At melodien ikke løber men spiller alle vers i samme tempo.

Hvis det ikke passer kan du slå optionen 2. verse fra i "Indstillinger" og du får kun 1. vers.