Simple riff og blues øvelser

Oversigt | Øveside | Næste

Det er jo meget godt og systematiskt med skalaer, men det bliver sjældent til god musik. Her kommer nogle meget simple rif, som kan hjælpe dig igang med at improvisere. Øv dig på dem til du kan dem udenad. Når du står der på scenen, og pludslig bliver nervøs og kommer til at tænke på, at du faktisk ikke kan finde på noget, så kan du altid falde tilbage på disse simple rif! Ved at klikke på 80% kan du spille øvelserne langsommere.Det er altid en god ting at spille tingene langsomt. Når du synes at du kan disse rif udenad, så gør dig den tjænseste at øve lidt mere på dem. En ting er at kunne noget udenad, noget andet er, at lave det til musik. Prøv at spille melodierne fuldstændigt som de er noteret, men gør dem mere levende ved at lægge din egen personlighed i hver tone.

Øvelse 1

Øvelse 1 er meget simpel man spiller tonen C og tonen Eb gennem 8 takter, når man kommer til 9. og 10. takt går man lidt ned sådan at det psser med akkorden.

Øvelsen er en meget simpel øvelse over 12 takters bluesskalaen. Når temaet er spillet 4 ganger kommer der et par gemmenspilninger hvor der ikke er en melodi at støtte sig til, og hvor du kan enten spille helt frit (improvisere, eller i starten se om du kan spille melodien uden støtte. Når du spiller melodien, prøv at ramme de trioliserede toner så præcist som muligt. Læg mærke til hvordan mol-tertsen til grundtonen (tonen Eb i C-dur) indgår som en naturlig del. Det giver en "bluesy" fornemmelse når moll-tertsen (som jo også er 7-er i subdominant akkorden F)

Klik på billedet for at høre! | Øvelse 1 | Øvelse 2 | Øvelse 3 | Øvelse 4 | Øvelse 5 | Stop |

 

 

Øvelse 1 | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | Stop |

 

Øvelse 2

Dette er et meget simpel rif. Der består af 3 rymiskt ens strofer med en nem aflsutning. Stroverne ændrer sig meget lidt sådan at de passer til den akkord er ligger bagved i blues skemaet.
Læg mærke tonen E bliver til Eb når vi kommer til F-akkorden. Det er fordi vi hellre vil spille en tone der svarer til (den lille) septim tone i denne akkord. Eb er mol-terts i C-dur, du kan også bruge den andre steder. Klik på noden eller klik her for at starte. Efter 2 kor med temaet, er der 2 kor uden tema hvor du kan prøve at spille solo.

Spil | Stop | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |

Øvelse 3

Dette er et rif, der har lidt flere toner. Jeg bruger det ofte, når jeg ikke kan finde på noget andet i en blues, eller hvis jeg gerne vil have en nemt tema hvor man kan lege lidt med rytme og klang. Læg mærke til at der bruges Eb også i C akkorden. Dette giver en mere "bluesy" fornemmelse. Temaet bliver ændret i takt 9 sådan at det passer til G7 akkorden. Afslutningen er den ligner den i øvelse 2. Det er godt at indøve en afslutning som fungerer. Endnu bedre hvis man kan afslutte sin improvisation på det rigtige tidspunkt. Det er godt at lære blues skemaet, og få det ind på rygraden. Der findes mange variationer af blues skemaet, men det er alle meget ens. Her bruger vi variationen med subdominant (F) på anden takt, som er meget almindelig, og så en II-V-er på sidste akkord som gør det nemt at fornemme hvor man starter næste kor. (En anden meget almindelig variation er at spille subdominanten F i takt 10. Men det gør vi ikke her. - hvis du går over på blues øveren så er der lagt en lille II-V er der i takt 7 leder over til dominanten)

Klik på billedet for at spille

Spil | 60% | 70% | 80% |90% | Stop

Øvelse 4

Denne blues er lidt sværere. Den indeholder en typisk jazz start figur med en opadgående triol. I øvrigt er rytmikken meget lig de foregående. Når du kan disse 3 øvelser udenad vil du have nogle bygge blokke til at improvisere.

klik her for at høre eller klik på billedet.

Spil |50% | 60% | 70% | 80% | 90% | Stop

Øvelse 5

Denne blues går i en anden oktav end de andre. Læg mærke til hvordan det rytmiske tema ændrer sig få toner afhængig af tonaten.

 

Spil | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | Stop

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top