Spil kun akkord toner

Oversigt | Næste

Her kan du spille de enkelte toner i en akkord samtidigt som du hører akkorden.
Ideen med disse øvelser er, at du lærer akkord-tonerne at kende ved at høre dem og spille dem, samtidigt som du hører akkorderne

Akkorskemaet er den simpleste form for blues, dog er der lavet, det der hedder en II-V-I rundgang i sidste takt, Det vil sige Dm G7 (I-tallet står for C-dur som jo er hvor melodien starter igen.
Jeg har lagt disse akorder ind for at gøre det nemt for dig at høre hvornår de 12 takter er slut. Noget af det vigtigeste når man improviserer, er at vide hvor man er henne.

Specielt er det vigtigt at vide hvornår man skal holde op, man bliver ikke populær blandt de andre musikere hvis man aldrig holder op med sin solo. Disse øvelser er kun i C-dur. Senere vil øvelserne komme i flere tonarter.

Øvelserne er indspillet over flere rundgange. Der er kun toner på de første 2rundgange, Du må så vælge om du vil spille grundtonerne eller noget andet. Den første og sidste rundgang er lavet lidt anderledes i rytmen, så du ved hvornår det hele er forbi.

Desse øvelser er øvelser, ikke melodier, de er lavet for at du skal føle dig hjemme på dit instrument, og vide hvor akkortonerne er henne når du hører en akkord.

Lav kun de øvelser du synes er sjove, hvis du synes at øvelserne er for kedelige så spring dem over, og gå igang med at improvisere.

| Gruntone | Terts | Kvint | Grundtone+terts | Hele akkorden | Stop spil

| 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % |


Akkorderne kører over blues rundgangen. Øvelsen lyder måske ikke så intereressant, (Selvom der er prøvet at gøre lidt mere interessant rytmiskt og der er oktaveret i takt 3 og 4) men det er en god måde at begynde at lære hjernen at når jeg hører den akkord,så er gruntonen der
Det er en viden der efter kort tid kommer ind på rygmarven. Det gør det meget nemmere at improvisere når man ved hvor man er henne på rygmarven. Man kan sagtens spille en hel
,masse forkerte toner i en solo, bare man kan finde hjem igen. Afslutningen er en nem måde at slutte. På det er altid godt at lande på Kvinten (G-dur)

Tone interval navne i de forskellige tonarter C F og G. Det er almindeligt i blues at udvide grundakkorden med septimen. Hør

Grund akkorden består af Grundtonen - Tertsen - Kvinten. I en syver-akkord er den lille septim med.

Øvelsen udvider sit til kun tertsen, og kun kvint. Herefter kommer grundtone plus terts, og til sidst er akkorderne lavet lidt om sådan at der kommer en septimakkord. (Dette er meget almindeligt i blues)

Og hvor der så spilles alle akkordens toner.

Husk at dette kun er forøvelser, hvor du lærer hvor akkord tonerne ligger. For at lave en god bluesimprovisation skal du bruge flere eller andre toner. Vi skal se hvordan vi kan bruge den lille terts til at udvide med.
I virkeligheden kan man bruge alle toner når man improviserer, bare man ved hvor man er henne, og man kan vende hjem til akkord tonerne på det rigtige tidspunkt. Derfor er det så godt at have en slutning der altid virker.

Efter 2 gennemspilninger holder "melodien" op og du kan prøve at improvisere.

Du behøver ikke kun at spille akkortonerne. Du kan spille alle toner når du improviserer!
Det er bare rart at vide hvor akkord tonerne er sådan at du kan lande på dem ind i mellem.

Efterhånden er det meningen at du får akkordtonerne ind "på rygmarven", eller "i fingrene" eller hvor du ellers husker dine toner, sådan at du ikke behøver at tænke på hvor du er henne når du improviserer.

Du spiller bare. Selvom disse øvelser virker kedelige, så er de gode til at få dig derhen. Du kan lave nye øvelser selv hvor du lander på akkord tonerne.

Rytmen i "melodien" er præcis men kedelig. Prøv at se om du kan lave den mere spændende. Ikke ved at spille noget andet, men simpelthen ved at kæle lidt for tonerne. Føl efter med din mavefornemmelse at du laver en god rytme. Er det ikke rart at føle at man kan spille bedre end en computer?

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top