Pytagoræisk skala

Oversigt | Næste

Den Pythagoræiske skala fremkommer ved at man lægger kvinter oven i hindanden.

I gennem hele middelalderen fastholdt man den Pythagoræiske måde at stemme på Det vil sige at man renstemte kvinterne. Metoden kaldes Pythagoræisk fordi at Pythagoras havde sagt at kvinten og kvarten var grund-elementet i en skala. Han havde også sagt at man nok ikke skulle gå længere væk fra grundtonen 3 kvinter hver vej. Ligesom den harmoniske skala, kan den pythagoræiske skala kun bruges på ganske få tonarter.

Den pytagoræiske skala fremkommer ved at man hele tiden ganger med 3/2, svarende til at man går en kvint op hvis resultatet bliver større end to deles med 2. En untagelse er tonen F (kvarten) hvor man ganger med 4/3.

Man kan bevise at det er umiligt at få en 2-potens til at gå op i en 3 potens. For det første er de begge primtal, og for det andet er det ene tal lige og det andet tal ulige. Derfor vil man aldrig ramme en oktav. Forksellen på et Hiss og et C er 531441/524288 eller 1,013643265. Dette kaldes det Pythagoræiske komma.

Hør svævetone (pythagoræisk komma)

 

 

Tone
Frekvens Talforhold
Rel. Frekvens
F
4/3
1,333333333
C
1/1
1
G
3/2
1,5
D
9/8
1,125
A
27/16
1,6875
E
81/64
1,265625
H
243/128
1,8984375
F#
729/512
1,423828125
Db
2187/2048
1,067871094
Ab
6561/4096
1,601806641
Eb
19683/32768
1,20135498
Bb
59049/65536
0,901016235
top