Blues skalaen

Oversigt | Øveside (vælg "Blues examples") | Harmonilære | Næste

Blues Skala
Klik for at høre: | C-dur | G-dur | A-dur | E-dur | Stop

C-dur G-dur A-dur og E-dur er de mest almindelige tonearter at spille blues i. Gør dig lidt fortrolig med skalaen før du går igang med bluesen herunder som du kan spille i alle tonearter.
Det gode med en blues skala er, at hvis man spiller en blues i den, så er man nogenlunde ret sikker på at det går godt. J

"Blues-skalaen" er en pentaton mol-skala der er udvidet med tonen tritonus. (parenteserne gælder kun for C-blues)

  1. grundtonen (C)
  2. Lille terts - moll terts (Eb)
  3. Kvart (F)
  4. Tritonus (Fiss)
  5. Kvint (G)
  6. Lille Septim (Bb)

Tritonus er den tone der ligger mellem kvarten og kvinten. Den blev kaldt djævelens interval i middelalderen.
Læg også mærke til at blues skalaen har mol tertsen men ikke dur tertsen.
Tritonus og mol-tertsen er begge meget blues agtige. Man behøver ikke holde sig indenfor blues skalaen,
og i virkeligen kan det være nok at gå og huske på de to toner, når man rammer dem med den rigtige rytme - ja, så lyder det som blues.

Det er en god idé at huske grundtonen, og en rigtig god idé at altid afslutte på Kvinten. Indøv afslutninger på blues, det er vigtigt at kunne slutte rigtigt.
Dels fordi det er slurningen publikum husker og klapper af, men også for at signalere til næste solist, at nu er jeg færdig.

Septimen lyder som regel også blues agtig, men man skal undgå at "lande på den" i takt 5 og 6. Undgå at "lande på" kvarten i alle takter undtagen 5 og 6 hvor den er grund tone i akkorden F.

Der er nogle der tror at blues-skalaen er det samme som blues. Sådan er det ikke, man kan bruge blues skalaen i en del af en blues eller i hele en blues, men man kan også bruge andre toner. Man kan sådan skifte lidt.
Man starter i rene tre- og fir-klanger, så spiller man lidt over mixolydisk skala, så spiller man over blues skalaen så lidt altereret skala. Eller også lader man bare være og tænke og spiller det som lyder godt. Man må gerne blande det hele sammen, bare det lyder godt.

Mere om blues skalaen og andre skalaer man kan bruge

 

 

 

 

En lille Blues skala blues

Melodien indeholder kun blues skala toner, og er en god øver, efter to gennemspilninger kan du selv prøve
                                                                             (Klik for at høre - start med de nemme tonearter) | Db-dur | Ab-dur | Eb-dur | Bb-dur | F-Dur | C-Dur | G-dur | D-dur | A-dur | E-Dur | H-dur |F#-dur | Stop spil

Blues Skala Blues

Læg mærke til slutningen, det er godt at have en slutning der fungerer

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top