Kvint cirklen

Oversigt | Næste

 

Når man skal lave en simpel harmonisering af en melodi vil man bruge akkorder der ligger som nabo-kvinter til den toneart man spiller i.

  • Den akkord der starter på grundtonen hedder Tonika
  • Dominanten vil ligge med uret i cirkelen
  • Subdominanten.vil ligge mod uret.

Når man bevæger sig igennem tonarterne i kvint cirkelen vil tonarterne få et kryds mere (eller et b mindre) når man går med uret.

En violin er stemt i kvinter. Det er derfor ret nemt at skifte til nabo-tonarten simpelthen ved at flytte hele melodien en streng opad eller nedad. Det er almindeligt at man gør dette når man spiller den toppede høne

Du kan dreje kvintcirkelen ved at klikke på dobbeltgreb-siden og se hvordan forskellige akkorder ser ud på violin.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
top