Flagolet stemning

Flagolet (eller overtone) stemnings metoden

Flagolet tonen (også kaldet overtonen) tages ved, at man kun let rører strengen eksakt over 12.,  7. eller 5. bånd. Fingeren skal kun lige røre ved strengen
Det er vigtigt, at man ikke trykker strengen ned. For at få tonen fram skal man knipse strenge ret tæt ved strengeholderen med plektrum eller negl.

12. bånd giver 1 oktav højere tone

7. bånd giver 1 oktav + 1 kvint højere tone

5. bånd giver 2 oktaver højere tone

Flagolet fra 7. bånd (oktav + kvint)

Flagolet fra 12. bånd (oktav)


Flagolet fra 5. bånd to oktaver overFor at få flagolet tonen frem skal man knipse så tæt enden af strengen (ved guitarens strenge holder). For oktav flagolet er det optimale sted at knipse på 1/4 af strengen, mens flagoletten i 7. bånd skal knipses 1/6 af strengens længde fra strengeholderen 5. bånds flagolet knipses bedst 1/8 af strengens lænde fra strengeholderen. (Det er ret tæt på strængeholderen.) På figuren herunder kan du se hvorfor. Det drejer sig om at knipse strengen der hvor der dannes den største bue. Vestre hånds finger holder du over strengen for at danne et knudepunkt, strengen vil vibrere på begge sider af knudepunktet.

Klik i tabellen for en trinvis beskrivelse

E-A-D-G-B-E

Klik for at høre de forskellige strenge.

Flagolet stemning

Flagolet stemnings metoden er en mere nøjagtig måde at stemme sin guitar end bånd metoden. (På figuren her til venstre hold musen over de grønne ring! Der hvor du har det samme bogstav, har du den samme tone!)

Du kan også få en step for step gennemgang ved at klikke i tabellen.


Flagolet kommer af det oldfranske ord for fløjte. Fløjtetonerne på en guitar får man frem når man berører strengen let uden at trykke den ned på et harmoniskt knude punkt. Strengen vil herved svinge på begge sider af fingeren der rører. Man kan finde flagoletter på 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 osv,. af strengen. Ved at bruge flagoletter til at stemme efter opnår man en betydeligt bedre stemning end hvis man bruger 5. og 4. bånd. Det er ikke kun fordi man kan stemme flere strenge ud fra den samme streng, men fordi man ikke gør strengen bånd-falsk ved at trykke den ned.

1/2 af strengen er hvis man holder fingeren over 12. bånd Det giver en tone der er en oktav højere (hvilket for øvrigt svarer til tonen i 12 bånd.

1/3 af strengen er hvis man holder fingeren let over 7. bånd. Herved vil strengen klinge en kvint plus en oktav højere. Den lave E-streng klinger herved i H, hvorved man kan stemme H-strengen.

1/4 af strengen er hvis man holder fingeren let over 5. bånd. Herved svinger strengen 2 oktaver højere. Her kan man stemme den høje E-streng da den er 2 oktaver højere end den lave E-streng

Hvis man sammen holder 7. bånd på A-strengen, vil man få det samme E, og man kan herved bruge 5.-bånds flagoletten på E-strengen til at stemme A-strengen (ved at sammenligne med 7.bånds flagoletten på A-strengen.)

Fra 5.bånds flagoletten på A strengen, stemmer man så D-strengen ved at sammenligne med 7.-bånds flagoletten på D-strengen.

Det er vanskeligt at bruge metoden mellem 7.bånds flagoletten på G strengen og 5.-bånds flagoletten på D.-strengen, men det kan lade sig gøre.

Det er vigtigt at du ikke trykker strengen ned, fingeren skal lige røre strengen lige nøjaktig over 5., 7. eller 12. bånd (se billedet). Med højre hånd knipser du strengen så tæt på stolen som muligt (altså ved enden af strengen)

Flagolet metoden

Ved flagolet stemning er det også normalt at man starter med den dybeste streng (E-strengen) Herfra stemmes den lyseste E-streng ved at lave flagolet over 5. bånd. Fra flaoglet i 7. bånd stemmes H-strengen. Så stemmer man A-strengen ved at sammenligne 7. bånds flagoletten på A-strengen med 5. bånds flagoletten på den Dybe streng. Nu har har vi stemt 4. strenge.

D-strengen stemmes nu ved at sammenligne 7. bånds flagoletten på D-strengen med 5. bånds flagoletten på A strengen. Hvis man har en gammeldags stemmegaffel kan man starte stemmeprocessen her. for denne tone skal være A=440 Hz (hvis man ikke skal spille sammen med moderned harmonikaer, der kan være stemt få Hz højere.)

Til sidst stemmer man G-strengen ved at man bruger 5.bånds flagoletten på D-strengen og sammenligner med 7. bånds flagoletten.

Alternativt kan man bruge oktav flagolet (12. bånds flagolet) fra A-strengen som man sammenligner med tonen A- på G-strengen som man får ved at trykke ned i 2. bånd

Oktav flagoletter

Her tages flagolet over 12. bånd, og sammenlignes med tonen man tager i 2. bånd 2 strenge højere. (for H, og den lyse E-streng sammenlignes med tonen i 3. bånd. Oktav flagoletter er mere præcis end at stemme med bånd i 5. bånd fordi de fleste guitarer er ikke så bånd falske i 2. og 3.bånd. Det faktum at man "springer en streng over" gør også at en lille fejl ikke bliver multipliceret.

Der er ingen billeder her på siden der viser oktav flaoglet metoden.

Stemme guitaren (2)

Oversigt | Næste